Ηρα... the pink girl!
Δουλέψαμε με επιτυχία το έλα της και την τόνωση της αυτοπεποίθησής της
Μάιος 2017