Ρέα...
Διόρθωση συμπεριφοράς
Επιθετική φοβικότητα - τράβηγμα λουριού στη βόλτα - άγχος αποχωρισμού