ΜΟΡΓΚΑΝ!!!

Γνωστός σε πολλούς. Σκύλος με "ειδικές ανάγκες".
Ο Μόργκαν τυφλώθηκε μετά από πυροβολισμό και υιοθετήθηκε από μία υπέροχη οικογένεια.
Εκπαιδεύεται στην βασική υπακοή, με χρήση κλίκερ