ΖΑΙΡΑ
Ευγενική και παιχνιδιάρα κοπέλα.
Εκπάιδευση με ασκήσεις εμπιστοσύνης και επαναφοράς